Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Hongerveldstraat 2 A in Huisseling 5358 NB

Hongerveldstraat 2 A

5358 NB Huisseling
Vraagprijs € 255.000,- k.k.

Omschrijving

Mooi gelegen, riante bouwkavel van circa 1350 m2 voor de bouw van een vrijstaande woning met bijgebouw. De bouwvergunning is naar eigen wens aan te vragen.

De kavel is gelegen in Huisseling, een klein landelijk dorp in een authentiek Brabantse omgeving, gelegen op zeer korte afstand van historisch vestingstadje Ravenstein.
Het voorzieningenniveau van Ravenstein is goed te noemen...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Bouwgrond
Lees meer

Omschrijving

Mooi gelegen, riante bouwkavel van circa 1350 m2 voor de bouw van een vrijstaande woning met bijgebouw. De bouwvergunning is naar eigen wens aan te vragen.

De kavel is gelegen in Huisseling, een klein landelijk dorp in een authentiek Brabantse omgeving, gelegen op zeer korte afstand van historisch vestingstadje Ravenstein.
Het voorzieningenniveau van Ravenstein is goed te noemen en door de ligging direct aan de A50 en de aanwezigheid van een NS treinstation is de bereikbaarheid uitstekend!

Op grond van het vigerend bestemmingsplan ‘(Wijziging 4) Negen Kernen 2012’ zijn voor dit perceel )op hoofdlijnen) de navolgende bouw- en voorschriften van toepassing:
-Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, het bouwvlak bedraagt 12 x 10 meter.
-De goothoogte en de bouwhoogte van hoofdgebouwen mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 4,5 en 10 meter.

Voor de volledige bestemmingsplan voorschriften verwijzen we naar het bestemmingsplan ‘Negen Kernen 2012’ U kunt ook terecht op ons kantoor waar we graag uitgebreid informeren over voornoemde voorschriften en bestemmingsmogelijkheden.


Bestemmingsplan informatie:

Artikel 23 Wonen - Vrijstaand
23.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Vrijstaand' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in de vorm van vrijstaande woonhuizen en daarbij behorende bouwwerken;
b. aan-huis-verbonden beroepen met een bedrijfsvloeroppervlakte van niet meer dan 25 m2;
c. bed en breakfast als recreatieve nevenactiviteit in de woning inclusief aan- en uitbouwen en
aangebouwde bijgebouwen alsmede in vrijstaande bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding
'karakteristiek', in maximaal 2 slaapkamers en ten behoeve van maximaal 4 personen;
d. horecavoorzieningen in de categorieën horeca 1 en horeca 4, theetuin, beschikbaarstelling van
atelierruimte, organisatie van workshops, galerie met ondergeschikte detailhandel, uitsluitend ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1';
e. theeschenkerij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 2';
f. horecavoorzieningen in de categorieën horeca 2, horeca 3 en horeca 4, uitsluitend ter plaatse van
de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 3';
g. bedrijven die voorkomen in de categorieën 1 en 2 van de milieuzoneringslijst, uitsluitend ter plaatse
van de aanduiding 'bedrijf';
h. kantoren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
i. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek': behoud, herstel en ontwikkeling van
cultuurhistorische, landschappelijke en/of architectonische waarden;
j. parkeervoorzieningen, paden, erven en tuinen.

23.2 Bouwregels
23.2.1 Algemeen
a. Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in artikel 23.1.
b. Op de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 1' mag alleen worden gebouwd
indien is zekergesteld dat de agrarische bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van wonen - 2' blijvend worden beëindigd en de bouwvergunning nummer 118 d.d. 3 september
1993, verleend door burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Ravenstein, wordt
ingetrokken.

23.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
b. Per bouwvlak mag niet meer dan één woonhuis worden gebouwd.
c. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding
'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
d. Kelders zijn toegestaan.

23.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en carports
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en carports gelden de volgende
regels:
a. De afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot de zijdelingse perceelgrens moet ten minste
2 m bedragen.
b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen aan één zijde van
het bouwperceel in de zijdelingse perceelgrens worden geplaatst.
c. De goot- en bouwhoogte mogen niet meer dan 3,5 m respectievelijk 5 m bedragen, met dien
verstande dat de bouwhoogte van overkappingen en carports mag niet meer mag bedragen dan 3 m.
d. Dakterrassen boven aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn uitsluitend toegestaan achter de
achtergevel van het hoofdgebouw.
e. Kelders zijn uitsluitend toegestaan onder aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen.

23.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
b. In afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de
voorgevellijn niet meer mag bedragen dan 1 m.
c. Op de bouw van overkappingen en carports zijn de regels in artikel 23.2.3 van toepassing.
d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

23.2.5 Bebouwingspercentage
Het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer bedragen dan hieronder is aangegeven:
oppervlakte bouwperceel bebouwingspercentage
bouwperceel tot en met 300 m2 55%, gerekend over de gehele oppervlakte van het bouwperceel
bouwperceel van 301 tot en met 400 m2 55% voor de oppervlakte tot 300 m2 en 30% over de meerdere oppervlakte
bouwperceel van 401 m2 en groter 50% over de oppervlakte tot 400 m2 en 20% over de meerdere oppervlakte
met dien verstande, dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen,
overkappingen en carports buiten het bouwvlak niet meer mag bedragen dan 100 m2
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 255.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Bouwgrond Bouwvorm N.v.t. Bouwgrond Ja Ligging Aan rustige weg Indeling Perceeloppervlakte 1350 m² Kadasteroppervlakte 1350 m² Kadastrale gegevens Gemeente RAVENSTEIN Sectie D Perceelnummer 561 Oppervlakte 1350 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Hongerveldstraat 2 A, 5358 NB Huisseling

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.